SLIDER1

NÁRODNÝ GALOP

 

Národný galop, ktorý sa uskutoční 15.-17. septembra v srdci Budapešti na Námestí hrdinov, získal už isté miesto medzi jazdeckými podujatiami v Maďarsku – a prostredníctvom medzinárodného programu aj v celej Strednej Európe -, je udalosťou jesennej programovej ponuky maďarského hlavného mesta, ktorú sa neodporúča vynechať.

Hlavným cieľom Budapeštianskeho národného galopu je zachovanie národných tradícií, vytvorenie kontaktov medzi jednotlivými obcami a ich obyvateľmi, ako aj medzi vidiekom a Budapešťou. Hlavní účinkujúci tohto trojdňového podujatia sú kone a konské športy, okrem toho čaká na návštevníkov bohatá kultúrna ponuka a pestré trhy. Centrálnym prvkom podujatia je Národný galop, na ktorý každoročne nominuje svojho koňa a jazdca takmer 100 obcí a podľa ktorého dostalo toto podujatie aj svoj názov. Hlavná cena súťaže je 30 miliónov forintov.

Účastníci Národného galopu sú v tomto roku vybraní z 18 rozbehov, spomedzi nich sa koná 15 v Maďarsku, tri za hranicami krajiny. V tomto roku sa k súťaži usporiadanej v Sedmohradsku a vo Vojvodine po prvýkrát zaradí aj Žitnoostrovský galop.

Pokusy usporiadať rozbeh tejto súťaže na Slovensku tu boli už aj v minulosti. Tohtoročný úspech sa podarilo dosiahnuť z veľkej časti vďaka tomu, že hlavní organizátori zodpovední za rozbehy Budapeštianskeho národného galopu rozhodli o tom, že miesto konania Žitnoostrovského galopu vo všetkom vyhovuje stanoveným kritériám. Zároveň mesto Dunajská Streda a jej primátor Zoltán Hájos maximálne podporuje samotný rozbeh. Termín konania Žitnoostrovského galopu bol zvolený na základe harmonogramu konania rozbehov Budapeštianskeho národného galopu.

 

 

MEDZINÁRODNÝ GALOP

S touto novou iniciatívou sa slovenskí jazdci stretli prvýkrát v roku 2015 na Žitnoostrovskom galope. Účastníkom jazdeckých pretekov sa tak otvára možnosť zúčastniť sa na Národnom galope v Budapešti, a to v jeho medzinárodnej časti. V tomto roku sa z kvalifikačných pretekov Žitnoostrovského galopu v Dunajskej Strede slovenský jazdec po vynikajúcim výsledku prepracoval až do finále.

V roku 2016 sa na Medzinárodnom galope v rámci Národného galopu zúčastnilo 12 krajín sveta, okrem Slovenska napr. aj USA, Čína, Katar, Srbsko, Omán, Česko, Rumunsko a iné.