NOVINKY

VÝZVA!

Sadni si do sedla a jazdi na VII. Žitnoostrovskom galope!

Miesto a čas konania šiesteho Žitnoostrovského galopu: Dunajská Streda, Malé Blahovo, 8. júla 2023

Slovenským účastníkom jazdeckých pretekov sa otvára možnosť zúčastniť sa na Národnom galope v Budapešti, a to v jeho medzinárodnej časti.

Organizátori zabezpečujú jazdcovi 5-dňový pobyt v Budapešti s plnou penziou. Koňa zabezpečuje organizačný výbor Národného galopu.

Návštevníkov v Dunajskej Strede okrem jazdeckých pretekov čaká bohatý zábavný program a široká jarmočná ponuka. Je to skvelá príležitosť predstaviť sa širokej verejnosti.

NOMINACÍ LIST

ORGANIZÁTOR

HOSTITEĽ