NÁRODNÝ GALOP

 

Národný galop je festival, ktorý sa koná v Budapešti na Námestí hrdinov a na Andrássyho ulici. Tento rok sa tieto jazdecké preteky sa budú konať dvanástykrát. Národný galop nie je len obyčajnou jazdeckou súťažou, významným je najmä ako prejav súdržnosti národa bez ohľadu na hranice a snahy o udržanie jazdeckých tradícií.

Návštevníkov podujatia čaká bohatý kultúrny program a široká jarmočná ponuka. Spoločným menovateľom je ale to, na čo poukazuje aj názov – Národný galop. Ročne naň svojho jazdca prihlási viac ako sto obcí a miest.

 

MEDZINÁRODNÝ GALOP

S touto novou iniciatívou sa slovenskí jazdci stretli prvýkrát v roku 2015 na Žitnoostrovskom galope. Účastníkom jazdeckých pretekov sa tak otvára možnosť zúčastniť sa na Národnom galope v Budapešti, a to v jeho medzinárodnej časti. V roku 2019 sa kvalifikačných pretekov Žitnoostrovského galopu v Dunajskej Strede slovenský jazdec postúpil do Budapešti, kde dosiahol dobrý výsledok.

V roku 2019 sa Medzinárodného galopu v rámci Národného galopu zúčastnilo 12 krajín sveta, okrem Slovenska napr. aj USA, Čína, Turecko, Mongolsko, Srbsko, Slovinsko, Česko, Rumunsko a iné.