JAZDCI

Sopornya - pavol horvath - Bono-01

Pavol Horváth – Šoporňa

Obec v okrese Galanta, 8 km juhovýchodne od Serede. Prvá písomná zmienka obce sa nachádza v zakladacej listine kráľa Bélu IV. z 15. júla 1251, kedy založil kláštor v Turci v Kláštori nad Znievom s darovaným majetkom a pozemkom. Začiatkom 18. storočia obec sužovali morové epidémie, po čase sa však začala rozvíjať. Významnou pamätihodnosťou obce je rímsko-katolícky kostol v klasicistickom štýle a kaplnka sv. Anny.

Janka Javorova-Sintava_logo-01

Janka Javorová – Šintava

Obec Šintava leží zastavanou plochou na ľavom brehu rieky Váh, v severnej časti okresu Galanta. Šintava patrí medzi najstaršie známe lokality na Slovensku spomínané v stredovekých kronikách a listinách. Okolie Šintavy na nive Váhu a na Nitrianskej pahorkatine je jednou z najúrodnejších oblastí Slovenska. Sú tu priaznivé podmienky na pestovanie obilia, kukurice, cukrovej repy a ovocia. Oblasť od Šintavy po Hlohovec je jedna z vinohradníckych oblastí Slovenska. Šintavské vinohradníctvo má svoje viacstoročné tradície. Kvalitné víno sa dodávalo aj na dvor kráľa Žigmunda Luxemburského.