Novinka! Galop mladých husárov na Žitnoostrovskom galope!
24. marca 2022
Show all

Dvor Remeselníkov prvýkrát na Žitnoostrovskom galope!

Na VI. Žitnoostrovskom galope prvýkrát usporiadame Dvor remeselníkov, kde sa môžu širokému
publiku predstaviť remeselníci zo Slovenska. Prihlásiť sa môžu remeselníci, ktorí by chceli vystaviť svoje
vlastnoručne pripravené, jedinečné výrobky.
Remeselníci sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle: 0902/215 980